Inloggen / aanmelden als verhuurder
 
 
Artikel 1: Algemeen
1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en boekingen bij Italia riviera, inclusief
eventuele bijkomende dienstverleningen. Indien voor bepaalde huizen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn,
wordt dit uitdrukkelijk bij de betreffende huizen vermeld en/of op bookingsconfirm.
2. Italia Riviera behoudt zich het recht tot prijswijzingen echter alleen als boeking nog niet is bevestigd
3. Reserveringen zijn in het algemeen voor perioden van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders overeengekomen.
4. De op de website vermelde huurprijzen zijn voor de periode van een week. Tenzij anders word vermeld. Boekingen
door een huurder worden door Italia Riviera gedaan namens de eigenaar van een accommodatie tegen de huurprijzen
als vermeld op de website. In de genoemde huurprijzen zijn niet begrepen de kosten die ter plaatse moeten worden
betaald, zoals waarborgsom, schoonmaakkosten, eventuele stookkosten, beddengoed en gebruik telefoon tenzij
anders vermeld.
5. De minimale huurperiode is in het algemeen één (1) week. Tenzij anders vermeld.
6. De huurprijzen per week zijn vastgesteld voor iedere accommodatie afzonderlijk en zijn daarnaast verschillend voor
de onderscheidene seizoenen.
Artikel 2: Reservering en betaling
1. De huurovereenkomst komt tot stand bij bevestiging door Italia Riviera aan de huurder van de huur van het pand
zoals door de huurder is aangegeven op het boekings- of reserveringsformulier. De op deze wijze tot stand gekomen
huurovereenkomst, die tevens de betalingscondities bevat, wordt per e-mail door Italia Riviera bevestigd. Hierbij zal
ook een overzicht worden gestuurd van de ter plaatse te betalen waarborgsom, schoonmaakkosten, eventuele kosten
van huur van bedlinnen, etc. Als reserveringskosten wordt éénmalig een bedrag van Euro 25,- in rekening gebracht.
2. Uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de bevestiging dient een aanbetaling van 30% van de volledige huurprijs op de
bankrekening nr welke op bevestiging staat vermeld te zijn bijgeschreven. Evt bank kosten zijn voor rekening van de
huurder. De betaling word altijd door Italia-Riviera per e-mail bevestigd.
3. Het restant van de te betalen huurprijs dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode op de
bankrekening nr zoals eerder vermeld te zijn bijgeschreven./en/of bij aankomst te worden voldaan(zie overeenkomst)
4. Bij een boeking minder dan 4 weken voor aanvang van de huurperiode moet de huurder het totale bedrag van de
huur en eventuele bijkomende extra kosten ineens betalen, tenzij anders is overeengekomen.
5. Bij niet tijdige betaling van de laatste (2e) termijn betaling, overeenkomstig artikel 2.1, 2.3 en 2.4 wordt de
huurovereenkomst geacht te zijn geannuleerd. Italia Riviera brengt in dat geval annuleringskosten in rekening als
omschreven in artikel 10.
6. Na bankbevestiging per e-mail van de laatste (2e) termijn betaling ontvangt de huurder van Italia Riviera per email
de reisdocumenten (‘voucher’) met informatie over de lokale contactpersoon, die de sleutels bij aankomst zal
overhandigen. Adres route ect tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 3: Wijzigingskosten
Wijzigingen op de bestaande huurovereenkomst kunnen geen betrekking hebben op verandering van de
accommodatie en/of de huurperiode. Op dergelijke wijzigingen zijn de annuleringsregelingen van toepassing, zie
artikel 10. Overige wijzigingen behoeven uitdrukkelijk voorafgaande goedkeuring van Italia Riviera. Voor iedere
separate wijziging op de bestaande huurovereenkomst brengt Italia Riviera Euro 30 ,- in rekening.
Artikel 4: Aankomst en vertrek.
Tenzij anders is aangegeven, is de aankomst, respectievelijk het vertrek als volgt geregeld: Aankomst: Zaterdag
tussen 16.00 en 19.30 (De huurder wordt tevens gevraagd een geschatte aankomsttijd op te geven tussen deze
tijden) Vertrek: Zaterdag tussen 8.00 en 10.00. Iedere wijziging op de aankomstdatum of aankomsttijd moet
minimaal 3 dagen voor de oorspronkelijk geplande aankomstdatum worden afgestemd met Italia Riviera en door Italia
Rivera, na ruggespraak met de verhuurder, worden goedgekeurd. De huurder zal bij de boeking of op een later
tijdstip, doch minimaal een week voor aanvang van de huurperiode moeten opgegeven wat de geplande aankomsttijd
zal zijn. In geval Italia Riviera niet tijdig een aankomsttijd ontvangt wordt de huurder verwacht om uiterlijk 18:30 bij
het gehuurde object te arriveren. Ingeval van een onvermijdelijke late aankomst op de eerste zaterdag van de
huurperiode, moet de huurder tijdig telefonisch in contact treden met de verhuurder of zijn vertegenwoordiger
(sleutelbewaarder) zoals vermeld op de reisdocumenten. Ingeval de eigenaar/verhuurder of zijn vertegenwoordiger
niet beschikbaar is en het praktisch niet mogelijk is de eigenaar/verhuurder of zijn vertegenwoordiger te informeren
over de latere aankomst. Zoekt huurder contact op met Italia Riviera Ingeval de latere aankomst niet vooraf was
afgestemd of ingeval de eigenaar/verhuurder een latere aankomst niet kan accepteren, is uitsluitend de huurder
aansprakelijk voor de kosten van andere tijdelijke accommodatie De huurder is in dat geval ook aansprakelijk voor de
eventuele extra kosten die de eigenaar/verhuurder of zijn vertegenwoordiger voor de ongeplande trip moeten maken
om alsnog de sleutels ter hand te kunnen stellen. In verband met de benodigde voorbereidingen voor de nieuwe
huurperiode wordt huurder verzocht niet veel eerder dan het afgesproken tijdstip tussen 16:00 en 19:30 te arriveren
pagina 1 van 4
http://www.italia-riviera.com/site/h/alg_huurvoorwaarden_nl.php? 10-7-2011
Artikel 5: Bij aankomst
Bij aankomst moet de huurder de bevestiging van de huurovereenkomst(voucher) aan de eigenaar/verhuurder of zijn
vertegenwoordiger te overhandigen , alsmede een identiteitsbewijs, om deze in staat te stellen de vereiste registratie
van personen te doen plaatsvinden, overeenkomstig de locale wettelijke vereisten zoals bijv. toeristenbelasting en
politieverordeningen.
Artikel 6: Waarborgsom
Bij overhandiging van de sleutels aan de huurder moet de waarborgsom, als mede Restanthuurbedrag welke, indien
van toepassing, is aangegeven op de boekingsbevestiging, contant/ en/of creditcard ect (alleen indien het ter plaatsen
mogelijk is) in Euro’s aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger worden afgedragen. De verhuurder tekent voor
ontvangst van deze borgsom. Tevens moet op dat moment ook de kosten voor eindschoonmaak en eventueel voor
huur van linnengoed contant worden afgedragen, zie ook artikel 7. Tenzij anders vermeld en/of overeengekomen De
waarborgsom zal aan het eind van de huurperiode worden terugbetaald/gestort, eventueel verminderd met een
bedrag voor schade toegebracht aan de accommodatie of voor andere bijkomende kosten die niet in de huur waren
inbegrepen en ter plaatse moeten worden betaald. Let op: Indien de waarborgsom niet bij aankomst wordt
afgedragen heeft de verhuurder/eigenaar of zijn vertegenwoordiger het recht de toegang tot de accommodatie te
weigeren Ingeval een huurder besluit de accommodatie voortijdig* te verlaten, is de eigenaar of zijn
vertegenwoordiger gerechtigd de waarborgsom (onder aftrek voor evt. schades en/of bijkomende kosten) per post of
Bank aan de huurder te retourneren, en slechts nadat de inventaris en de betreffende accommodatie is gecontroleerd.
Italia Riviera wijst iedere aansprakelijkheid af ingeval van een dispuut over de waarborgsom tussen de huurder en de
eigenaar of zijn vertegenwoordiger. Bij enkele prive accommodatie is eigenaar/en/of vertegenwoordiger niet
aanwezig, in dat geval zal vroegtijdig door ItaliaRiviera aan huurder Bekend worden gemaakt waar de sleutel te
verkrijgen is. De borgsom zal door Italia Riviera binnen 5 werkdagen na het beëindiging van de huurperiode op
rekening van de huurder worden terug gestort onder aftrek van evt schade indien van toepassing artikel 7/ten zij
anders is overeengekomen(bv door middel van terugbetaling direct bij vertrek) * Bij voortijdig verlaten van de woning
wordt huurder aangeraden informatie achter te laten met naam, adres, telefoonnummer, IBAN (Bank)
rekeningnummer en BIC (Bank) nummer.
Artikel 7: Overdracht, Schoonmaak, Verwarming, Electriciteit
De accommodaties worden bij aankomst schoon en netjes overgedragen aan de huurder, terwijl ook alles goed
functioneert. In het schoonmaakbedrag welke door huurder is voldaan is niet begrepen het schoonmaken van de
keukenhoek/keuken/kitchenette zoals vaatwerk, vuile borden, e.d. en ook niet het verwijderen van afval. Dit komt
voor verantwoordelijkheid van de betreffende huurder. Indien dit niet door de huurder is gedaan, kan de eigenaar of /
Italia Riviera extra kosten in rekening te brengen , welke ter plaatse en/of later In mindering gebracht worden van de
borgsom. Voor zover een huishoudelijk reglement in de accommodatie aanwezig is, dient men de bepalingen van dit
reglement zonder uitzondering na te leven. Van een van toepassing zijnd reglement is een exemplaar in de
accommodatie aanwezig. Gas en elektriciteit voor normaal gebruik is in de huurprijs inbegrepen (met uitzondering in
sommige gevallen van airco en verwarming van zwembaden), tenzij anders is aangegeven Bij excessief gebruik mag
de eigenaar voor het teveel gebruikte een vergoeding in rekening brengen. Ingeval gas en elektra niet in de huur zijn
begrepen, moeten deze ter plekke met de eigenaar of zijn vertegenwoordiger voor vertrek worden afgerekend.
Ingeval de huurder deze verplichting niet nakomt zal deze door Italia Riviera worden geïncasseerd bij de huurder. De
kosten van deze incasso plus 20 euro administratiekosten zijn voor rekening van de huurder. In het algemeen zijn de
kosten van verwarming in de huurprijs inbegrepen. In geval dit niet zo is, zal dat expliciet worden vermeld en op
basis van gebruik worden berekend. Als richtlijn kan voor de winter voor een 4-persoons woning i 40 Euro per week
worden aangehouden. Dit bedrag kan . Voor grotere panden zal dit bedrag hoger zijn. Als richtlijn kan voor
verwarming worden aangehouden dat die mag worden gebruikt in de periode november tot april. In die periode kan
de verwarming in Italië, waarvoor de kosten voor die periode veelal in de huur zijn inbegrepen, worden gebruikt.
Artikel 8: Onderhoud
De eigenaar/verhuurder of zijn vertegenwoordiger hebben het recht gedurende de huurperiode de accommodatie te
betreden voor belangrijke standaard onderhoudswerkzaamheden zoals tuin en zwembad, of reparatie welke in belang
zijn huur/verhuurder.
Artikel 9: Aantal personen/verwisseling en huisdieren
Het maximaal aantal overeengekomen personen (volwassenen en kinderen), met uitzondering van kinderen onder de
twee (2) jaar, dat in de gehuurde accommodatie kan overnachten, mag niet worden overschreden, tenzij dit
uitdrukkelijk vooraf met Italia Riviera is overeengekomen en de eventuele extra kosten hiervoor door de huurder zijn
betaald. Italia Riviera en/of de verhuurder houdt zich het recht voor bij nalatigheid in deze de huurovereenkomst
onmiddellijk, en zonder enige schadevergoeding te ontbinden. Uitsluitend diegene(n) wiens na(a)m(en) is(zijn)
geregistreerd bij de betreffende autoriteiten in het kader van toeristenbelasting mogen de accommodatie bewonen.
Ingeval kinderen onder de twee (2) jaar meereizen dient de huurder in principe zelf zorg te dragen voor een reiswieg
of -bed met het bijbehorende beddengoed, tenzij hierin al wordt voorzien binnen de aangeboden accommodatie.
Verwisseling van personen gedurende de huurperiode is verboden, tenzij uitdrukkelijk vooraf met Italia Riviera
overeengekomen. Het is verboden caravans of campers op het terrein van het gehuurde te parkeren of er tenten neer
te zetten. Kleine huisdieren zijn uitsluitend toegestaan in accommodaties waar dat expliciet is aangegeven op de
website. Bij de boeking van accommodatie waar huisdieren (veelal beperkt tot één) zijn toegestaan dient de huurder
reeds aan te geven hoeveel dieren en van welk ras hij zal meenemen,. Voor ieder meegenomen huisdier zal 30 Euro
per week in rekening worden gebracht als extra kosten op de huurprijs. De huurder is verplicht toezicht te houden op
zijn huisdier(en) in de omliggende omgeving van de gehuurde accommodatie. Evt, schade welke word veroorzaakt
door huisdieren zal in rekening worden gebracht artikel 6.
pagina 2 van 4
http://www.italia-riviera.com/site/h/alg_huurvoorwaarden_nl.php? 10-7-2011
Artikel 10: Annulering door de huurder
1. Ingeval een huurovereenkomst door de huurder wordt geannuleerd worden annuleringskosten in rekening
gebracht. Ook ingeval een andere accommodatie bij Italia Riviera wordt gehuurd. Bepalend voor de annuleringskosten
is de dag waarop de annulering schriftelijk of per e-mail door de huurder bij Italia Riviera wordt gemeld. Een
annulering kan uitsluitend plaatsvinden op werkdagen en tijdens kantooruren. Wij raden U aan gelijktijdig met de
reservering een annuleringsverzekering af te sluiten, zie art. 12). 1. Bij een annulering van 75 dagen of meer voor
aanvang van de huurperiode worden annuleringskosten ten bedrage van 20% van de overeengekomen huursom in
rekening gebracht.
2. Bij een annulering tussen 74 en 49 dagen voor aanvang van de huurperiode worden annuleringskosten ten bedrage
van 30% van de overeengekomen huursom in rekening gebracht en vindt derhalve geen restitutie van de eerste
aanbetaling van 30% plaats.
3. Bij een annulering tussen 48 en 30 dagen voor aanvang van de huurperiode worden annuleringskosten ten bedrage
van 50% van de overeengekomen huursom in rekening gebracht.
4. Bij een annulering tussen 29 en 2 dagen voor aanvang van de huurperiode worden annuleringskosten ten bedrage
van 90% van de overeengekomen huursom in rekening gebracht.
5. Bij annulering op de dag vóór of dezelfde dag van aanvang van de huurperiode of ingeval de huurder niet op komt
dagen is de volledige huursom verschuldigd met eventuele extra kosten en vindt geen enkele restitutie van de
betaalde huur plaats.
6. Ingeval de annuleringskosten minder zijn dan de reeds betaalde huur zal het meerdere aan de huurder worden
terugbetaald op een door de huurder aangegeven bankrekening.
Artikel 11: Verantwoordelijkheid/Annulering door de verhuurder
1. Alle accommodaties zijn bezocht en gecontroleerd. De beschrijvingen op onze webpagina’s zijn accuraat en in
goed vertrouwen voorbereid. Italia Riviera, wijst echter elke verantwoordelijkheid af voor iedere naderhand door de
eigenaar/verhuurder gemaakte aanpassing, die niet (geheel) in overeenstemming is met datgene dat op deze website
wordt vermeld. Indien de eigenaar/verhuurder deze huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen zal de
eigenaar/verhuurder zijn best doen dit probleem op te lossen of tot een minimum te beperken teneinde hieruit
mogelijk voortvloeiende schades te voorkomen. Ingeval de huurder een serieuze klacht heeft dient deze onmiddellijk
en wel ter plaatsen aan de eigenaar/verhuurder worden medegedeeld, indien de eigenaar/verhuurder niet aanwezig is
kan ook contact worden gezocht met Italia Riviera (kantooruren 8.45 tot 13.00 en 13.45 tot 17.30), telefonisch dan
wel per e-mail of fax te bevestigen De huurder is verplicht de eigenaar/verhuurder of de reisorganisatie de benodigde
tijd te geven, die redelijkerwijs nodig is, om het probleem op te lossen. Bij het ontbreken van een bevestiging / per email
van de klacht door de huurder als hiervoor omschreven en zonder een expliciete goedkeuring van Italia Riviera of
van de betreffende partner/touroperator, verliezen huurders die hun gehuurde accommodatie voortijdig verlaten ieder
recht op compensatie van de betaalde huursom, tenzij de huurders zich rechtens kunnen beroepen op een beëindiging
van de overeenkomst. Klachten die worden ontvangen aan het eind van de huurperiode of daarna zijn niet
ontvankelijk en kunnen derhalve niet leiden tot enige teruggave van de betaalde huursom.
2. Indien Italia Riviera om redenen die buiten haar invloed liggen, waaronder overmacht, de door de huurder
aangegane huurovereenkomst moet annuleren, zal Italia Riviera, in overleg met de betreffende huurder, de huurder
een andere accommodatie van minstens gelijke kwaliteit aanbieden, er vanuit gaande dat Italia Riviera in staat is in
een dergelijke oplossing te voorzien. Ingeval de huursom van deze alternatieve accommodatie lager is, zal het
verschil met de betaalde huursom aan de huurder worden terugbetaald. Ingeval partijen niet tot overeenstemming
komen over een alternatieve oplossing, kunnen beide partijen de huurovereenkomst herroepen en ontbinden. In dat
geval zal Italia Riviera in onderhandeling gaan met de verhuurder,voor een evt teruggaven, dan wel vergoeding van
het voor uitbetaalde huursom, met aftrek van kosten 3. Zoals voor de huurders duidelijk zal zijn, zijn de door Italia
Riviera in samenwerking met haar zakelijke partners aangeboden accommodaties geen voor toeristen ontworpen
gebouwen, zoals hotels maar privé-huizen en residenties van particulieren. Als zodanig zijn deze niet onder te
brengen in internationaal erkende standaarden of categorieën, maar vertegenwoordigen veelal in hun architectuur en
inrichting de locale tradities en de persoonlijke smaak van de eigenaar. Dit is juist het soort vakantie dat Italia-Riviera
als zelfstandige organisatie in samenwerking met haar partners aanbiedt, n.l. de mogelijkheid om deel te nemen aan
de cultuur van het gekozen gebied en een paar weken te leven in dezelfde omgeving als een lokale bewoner.
Teneinde dit op de juiste wijze te kunnen ervaren, is het niet alleen belangrijk dat de huurder accepteert, maar dat hij
ook in staat zal zijn de verschillen te waarderen tussen de accommodaties die Italia Riviera op haar website of
middels andere media-advertenties aanbiedt in vergelijking met die waar hij gewoonlijk in leeft. Alle huizen die
worden aangeboden zijn zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan minimum kwaliteitsnormen, waarin iedere Europeaan
en zelfs wereldburger zich totaal zal kunnen vinden. Eventuele kleine ongemakken vanwege de specifieke architectuur
en de tradities in een bepaald gebied kunnen en zullen echter niet als klacht worden geaccepteerd.
Artikel 12: Annuleringsverzekering
Een annuleringsverzekering wordt ten zeerste aangeraden en biedt de huurder de nodige zekerheid in geval van
bijvoorbeeld overlijden en ernstige ziekte in het eigen gezin of naaste familie.
Artikel 13: Garanties en verzekeringen
Italia Riviera werkt als organisatie voor de verhuur voor particuliere huizen bezitters en andere vakantie
pagina 3 van 4
http://www.italia-riviera.com/site/h/alg_huurvoorwaarden_nl.php? 10-7-2011
accommodaties. Italia Riviera doet alleen zaken via het internet, met eigenaren van woningen in Italië. Iedere woning
is persoonlijk bezocht. Alle aangeboden accommodatie zijn verzekerd tegen brand, inbraak, enz
Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Italia Riviera aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of
ten gevolge van een verblijf in één van de accommodaties; noch voor a) het onklaar raken of buiten werking geraken
van technische apparatuur in de woningen en b) foto’s en andere informatie over accommodaties op de website of
andere kennisgevingen.
2. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de bijbehorende
inventaris, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met
toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
3. Wij wijzen er op dat schade aan een vakantiehuis en/of de inventaris tijdens uw verblijf ontstaan in een aantal
landen wettelijk wordt toegerekend aan de huurder, tenzij de huurder het tegendeel kan bewijzen. Het is derhalve
van belang dat U hiervoor een WA-verzekering hebt.
4. Italia Riviera is niet aansprakelijk voor ongemakken en ter plaatse gevonden afwijkingen van het gehuurde, buiten
de schuld van Italia Riviera.
5. In geval van ongelukken in en rondom de accommodatie kunne Italia Riviera en de eigenaar/verhuurder niet
aansprakelijk worden gesteld. Met name bij zwembaden moeten kinderen niet zonder toezicht en zonodig niet zonder
zwemvest van het zwembad gebruik maken. 6.Schadeclaims, inclusief die met betrekking tot gederfde
vakantievreugde, kunnen nimmer het bedrag van de huursom overschrijden
Artikel 15: Prijsstijgingen
Indien om welke reden dan ook, de huurprijs van het gehuurde buiten de invloed van Italia Riviera met meer dan
10% wordt verhoogd, heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden en zal de reeds betaalde huur
volledig worden teruggestort, op voorwaarde dat de huurder gebruik maakt van het recht tot ontbinding binnen 14
dagen na de datum waarop Italia Riviera de huurder van de verhoging van de huurprijs per e-mail of schriftelijk op de
hoogte heeft gesteld
Artikel 16: Wetgeving en Jurisdictie
Bij het boeken heeft de huurder goede nota genomen van de huurvoorwaarden en deze volledig en zonder
voorbehoud geaccepteerd. Ingeval enige voorwaarde van deze overeenkomst komt te vervallen of waren vervallen of
als er iets in deze overeenkomst ontbreekt, is dit geen grond om de overige voorwaarden aan te vechten. Bij
onenigheid over de boeking of huur die niet in gezamenlijk overleg kan worden opgelost, zal de daartoe bevoegde
rechterlijke instantie in Nederland of Italië haar oordeel geven.
Italia Riviera
info@italia-riviera.com
Mobiel nummer: +31 (0) 629112429 (NED)
Faxnummer: +31 (0) 847321123 (NED)
Telefoonnummer: +39 (0) 3483832340 (IT)
Faxnummer: +39 (0) 3485216417 (IT)
eVoice: 0013027290913
pagina 4 van 4
http://www.italia-riviera.com/site/h/alg_huurvoorwaarden_nl.php? 10-7-2011